youtube germany-flag

Sadake.com | Humanitarna organizacija za pomoć u Bosni i Hercegovini

twitter
bigfacebook
 
   
Kontakt

Kontakt


Za one koji apliciraju na pomoć:

Radi toga što saradnici HO Sadake obrađuju aplikacije i sav pristigli materijal uglavnom u svoje slobodno vrijeme. Sav kontakt je ograničen na e-Mail i Fax .
Aplikacije se obrađuju po redu i hitnosti i na žalost nismo u prilici pozitivno odgovoriti na svaku od njih.
Da bi smo aplikaciju mogli uzeti u razmatranje, te iz fonda za hitnu pomoć mogli izdvojiti donaciju, potrebno je da nam pošaljete dokumente navedene u e-Mailu koji dobijete kao odgovor.

Kod pomoći preko HO Sadake uvijek se radi o sljedećim donacijama:

  1. Jednokratnoj - hitnoj - pomoći koja iznosi najviše od 250 do 1000 eur.  Zavisno od prioriteta i broja apela u datom periodu. Ovo je načešći oblik dodjele sadake.
  2. Jednokratnoj posebnoj pomoći, kao u slučajevima sanacije objekata, pomoći za samopomoć u povratničkim regijama, pomoći kod prirodnih nepogoda, i sl. Ova donacija može da bude i većeg iznosa.
  3. U slučajevima liječenja, objavljivanjem vasih aplikacija u rubrici "Liječenja" na našem bloggeru. U spomenutim slučajeviima liječenja potrebno je da navedete vaše potpune kontakt podatke sa bankovnim računima u BiH, jer HO Sadake statutarno ne skuplja sredstva za ovu kategoriju osim u iznimnim slučajeviima kada je to na web stranici i eksplicitno naglašeno.

Radi transparencije objavljuje i arhivira se sve na našoj internet stranici i ostaje trajno dostupno. Svaki Apel koji se objavi preko sadake.com iza sebe ima mnogo uloženog truda, vremena i sredstava na njegovoj realizaciji. Kako u redakciji, tako i na terenu. Održavanje svih infrastruktura organizacije, stranice i servera,  uz to i opsluživanje svih modernih platnih sistema koji su na usluzi donatorima, iziskuje nezanemarljive troškove. Tako da i uprkos volonterskom radu naših saradnika, opseg našeg djelovanja je u granicama.

Molimo za razumijevanje.

Tim Sadake

You are here: