youtube germany-flag

Sadake.com | Humanitarna organizacija za pomoć u Bosni i Hercegovini

twitter
bigfacebook
 
   
Kontakt

Kontakt


Za one koji apliciraju na pomoć:

Radi toga što saradnici HO Sadake obrađuju aplikacije i sav pristigli materijal uglavnom u svoje slobodno vrijeme.Sav kontakt je ograničen na e-Mail i Fax .
Da bi smo mogli iz fonda za hitnu pomoć izdvojiti donaciju, potrebno je da nam pošaljete dokumente navedene u e-Mailu koji dobijete kao odgovor.
Kod pomoći preko HO Sadake uvijek se radi o jednokratnoj - hitnoj - pomoći ili u slučajevima liječenja, objavljivanjem vasih aplikacija u rubrici "Liječenja" na našem bloggeru.
U spomenutim slučajeviima liječenja potrebno je da navedete vaše potpune kontakt podatke sa bankovnim računima u BiH, jer HO Sadake statutarno ne skuplja sredstva za ovu kategoriju osim u iznimnim slučajeviima kada je to na web stranici i eksplicitno naglašeno.
Radi transparencije objavljuje i arhivira se sve na našoj internet stranici i ostaje trajno dostupno.

Tim Sadake

You are here: